top of page

דירה ברבי חנינה

דופלקס 2 מפלסים

דירה ברבי חנינה


170 דופלקס 2 מפלסים, 4.5 חדרים בנוי+ 75 מ״ר גג
כל הגלריות באישור, 2 חניות בטאבו (הממוקמות ברחוב מרגוזה)
200 מ״ר בארנונה, (להרחיב 30 מ״ר בגג בבדיקה )

מחיר:

יש ליצור קשר

bottom of page